Suomeksi         in English

Från en engelskspråkig produktresumé

       till en högklassig text i Pharmaca Fennica och andra databaser

Översättningstjänster

Vi översätter professionellt produktresuméer och bipacksedlar, märkningar och annat material som angår försäljningstillstånden från engelska till finska och svenska.

 

Vi översätter dokumenten som angår försäljningstillstånden:

 • SPCer från engelska till finska eller från finska till engelska
 • PLarna och märkningarna från engelska till finska och svenska och från finska till engelska.

 

Vi översätter marknadsföringsmaterial:

 • PowerPoint-presentationer
 • broschyrer
 • material avsedda för konsumenter
 • webbsidor
 • språk: finska, engelska, svenska, tyska.

Databasuppdateringar

Vår långa erfarenhet av Pharmaca Fennica-uppdateringar garanterar en hög kvalité i uppdateringarna. Vi sköter snabbt uppdateringar av SPCer och PLar enligt kundernas önskemål. Förutom Pharmaca Fennica innehåller våra tjänster också uppdateringar till webbplatsen laakeinfo.fi och Pegasos-hälsocentralprogrammet.

 

Vi lagrar till Pharmaca Fennica -databasen:

 • Nya produkter: Vi lagrar SPCn till databasen, korrekturläser den, skriver den korta doseringsanvisningen till terapidelen (gula sidor), bara de marknadsförda styrkorna, läkemedelsformerna och förpackningarna lagras.
 • Variationer: Vi uppdaterar ändringarna och korrekturläser dem.
 • Vid behov sammanslår vi SPCerna till en text i Pharmaca Fennica: alltid SPCerna av de olika styrkorna och läkemedelsformerna om möjligt. Detta garanterar en kostnadseffektiv uppdatering av texterna.

 

Vi lagrar PLarna till webbplatsen laakeinfo.fi:

 • De nyaste versionerna av PLarna lagras till webbplatsen laakeinfo.fi med Pharmaca Fennica -programmet.

 

Vi skickar till Pegasos-hälsocentralprogrammet:

 • SPCerna till Pegasos-programmet månadsvis.

Marknadsföringstjänster

Vi gör kortSPCer för läkemedelsannonser och annat marknadsföringsmaterial, översätter och granskar marknadsföringsmaterial, bl.a. broschyrer och PowerPoint-presentationer. Vi gör också översättningar av olika webbsidor.

 

KortSPC för marknadsföringsmaterialet:

 • KortSPCn innehåller den relevanta informationen från SPCn såsom indikationerna och information om läkemedlets effekt och säkerhet.
 • Läkaren ska kunna förskriva ett recept på basen av kortSPCn .
 • KortSPCerna innehåller alla marknadsförda styrkor och läkemedelsformer om företaget så önskar.
 • KortSPCn är kort och innehåller inte ondödigt upprepande av informationen men innehåller det som myndigheten fordrar.

 

Vi översätter marknadsföringsmaterial:

 • som exempel Power Point -presentationer, broschyrer, material avsedda för konsumenten, webbsidor
 • språken: finska, engelska, svenska, tyska.

Rådgivningstjänster

Vi hjälper läkemedelsföretagen i prisfrågorna och ersättningen från den finska sjukförsäkringen, som exempel rådgivining gällande de finska prisdatabaserna. Vi följer också publicerade biverkningar på företagens begäran.

 

Prisfrågorna

 • Vi hjälper våra kunder bl.a. genom att söka information från finska prisdatabaser.

 

Uppföljning av biverkningar

 • Vi följer publicerade biverkningar enligt Fimeas krav.

 

Kontakta oss och fråga mer om våra tjänster.