Suomeksi         in English

Från en engelskspråkig produktresumé

       till en högklassig text i Pharmaca Fennica och andra databaser

Företagspresentation

Oy Pharma Facts Finland Ltd är ett serviceföretag inom läkemedelsbranschen. Vi översätter olika läkemedelstexter, uppdaterar produktresuméer och bipacksedlar till olika databaser, granskar och översätter marknadsföringsmaterial och översätter bl.a. webbsidor. Vi har tre medarbetare som har specialiserat sig i läkemedelstexter. Företaget har grundats år 1996 och vårt kontor ligger i Vanda.

 

Pharma Facts Finlands historia:

  • Verksamheten började i Sörnäs i Helsingfors i mars 1997.
  • Vi erbjöd tjänster till läkemedelsföretagen: Pharmaca Fennica- och övriga databasuppdateringar, kompletteringsblad till Pharmaca Fennica samt uppdateringar av bipacksedlar till webbplatsen laakeinfo.fi.
  • Det kom nya tjänster i början av 2000-talet: översättningar av läkemedelstexter, kortSPCer och uppdateringar till Pegasos-hälsocentralprogrammet.
  • Numera ligger vårt kontor i Vanda och utbudet av tjänster har ökat. Vi följer biverkningar på begäran av läkemedelsföretagen och ger råd i prisfrågor och frågor gällande ersättning från den finska sjukförsäkringen samt i övriga frågor som angår läkemedelsbranschen i Finland.

 

Översättningstjänster: Vi översätter professionellt produktresuméer och bipacksedlar, märkningar och annat material som angår försäljningstillstånden från engelska till finska och svenska.

 

Databasuppdateringar: Vår långa erfarenhet av Pharmaca Fennica-uppdateringarna garanterar en hög kvalité i uppdateringarna. Vi sköter snabbt uppdateringarna av SPCer och PLar enligt kundernas önskemål. Förutom Pharmaca Fennica innehåller våra tjänster också uppdateringen till webbplatsen laakeinfo.fi och Pegasos-hälsocentralprogrammet.

 

Marknadsföringstjänster: Vi gör kortSPCer för läkemedelsannonser och annat marknadsföringsmaterial, översätter och granskar marknadsföringsmaterial, bl.a. broschyrer och PowerPoint-presentationer. Vi gör också översättningar av olika webbsidor.

 

Rådgivningstjänster: Vi hjälper läkemedelsföretagen i prisfrågorna, som exempel rådgivining gällande de finska prisdatabaserna och ersättningen från sjukförsäkringen. Vi följer också publicerade biverkningar på företagens begäran.

 

Läs mer om våra tjänster eller kontakta oss, så berättar vi mer.