Englanninkielisestä valmisteyhteenvedosta viimeistelty teksti Pharmaca Fennicaan ja Lääkelaitoksen sivuille

Pharma Facts Finlandin palvelut

Dokumentit
käännöksistä tietokantoihin
SPC- ja PL- käännökset ja myyntilupa-asioiden neuvonta
SPC-tekstien tallennus Pharmaca Fennicaan
Toimittaminen lääkärin Pegasos-työpöytäohjelmaan
Toimittaminen Fimean verkkosivuille
Pakkausselosteiden tallennus laakeinfo.fi -sivustolle
PL-tekstit tallennetaan Pharmaca Fennica -ohjelmaan
Markkinointiin liittyvät palvelut
Lyhennelmät valmisteyhteenvedosta lääkemainoksiin ja muihin markkinointiaineistoihin
Lisälehdet Pharmaca Fennican väliin
Markkinointimateriaalin kääntäminen
Lääkkeiden hinta-asiat
Neuvonta, hintatietokannat ja hintahakemukset
Haittavaikutusseuranta

Yhteistyössä

Jarmo Lehtonen Consulting
Lisätietoa palveluista www.jarmolehtonen.fi
in English på svenska